Smart-Home

 

 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเริ่มมีเทรนด์เปลี่ยนบ้านให้เป็น Smart Home มากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่หลักๆ แล้วก็ยังมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการพลังงาน และระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ

ดูไบ ถือเป็นเมืองหลวงตัวอย่างที่ดีในการนำเอาเทคโนโลยี Smart Home มาใช้จริง ทั้งที่ในความจริงแล้วประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานเลยสัดนิด ประชากรจำนวนเพียงร้อยละ 47 เท่านั้นที่มีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีนี้

Smart Home เป็นเหมือนระบบแห่งเวทมนตร์ ที่ทั้งช่วยเติมเต็มและช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานในหลายๆ เรื่อง จากผลการวิจัยอื่นเผยว่ามีเพียงประชากรร้อยละ 16 ที่รู้ว่า Smart Home เป็นระบบอัตโนมัติ

จากภาวะโลกร้อน (ที่ร้อนมากขึ้นทุกปี) ทำให้เกิดภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้ง คนทั่วโลกจึงหันมาตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด เกิดไอเดียการประหยัดพลังงานมากมาย รวมถึงไอเดียเทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัยอย่าง Smart Home ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ไอเดียเหล่านี้เน้นการอนุรักษ์พลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจเห็นการใช้เซนเซอร์แสง การติดตั้งโปรแกรมในผ้าม่าน การติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงการติดตั้งฉาก Eco ในแบบต่างๆ ไอเดียเหล่านี้ก็เป็นเหมือนตัวช่วยอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในแต่ละวัน

 

 

ที่มา : mthai

Comments