34_20140430154002.

เพจเฟซบุ๊ก ASEAN DNA เผยอินโฟกราฟฟิก “มาตรวัดขนาดความเป็นชายในอาเซียน” เปรียบเทียบความยาวของไซส์ ′น้องชาย′ แบบสหประชาชาติ รวมถึงในประเทศอาเซียน โดยมีขนาดค่าเฉลี่ยกลางในระดับอาเซียนและทั่วโลก โดยอ้างอิงข้อมูลจาก targetmaps.com 

ซึ่งพบว่า ขนาดของคุณผู้ชายที่สั้นที่สุด คือประเทศเกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ 3.8 นิ้ว ส่วนยาวสุดคือ คองโก 7.1 นิ้ว

ส่วนชายไทย กัมพูชา และลาว 4 นิ้ว เมียนมาร์ 4.2 นิ้ว ชายฟิลิปปินส์ 4.3 นิ้ว ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง ′คุณผู้ชาย′ อาเซียน

ด้านชายมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ 4.5 นิ้ว อินโดนีเซีย 4.6 นิ้ว สหรัฐอเมริกา 5 นิ้ว ออสเตรเลีย 5.2 นิ้ว และเยอรมันนี 5.7 นิ้ว

ส่วนค่าเฉลี่ยกลางขนาด ′คุณผู้ชาย′ โลก อยู่ที่ 5.5 นิ้ว

กระนั้น ใช่ว่า หนุ่มเชื้อชาติต่างๆ จะมีขนาดตามมาตรฐานที่มีขนาดตามที่อ้างอิง เพราะสุดท้ายก็เป็นเรื่องกรรมพันธุ์ ของใครของมันอยู่ดี!

ทีีมา : http://variety.thaiza.com/

Comments