จีนออกกฎควบคุมความประพฤตินักท่องเที่ยว ฝ่าฝืนมีบทลงโทษในชั้นศาล

31_20150313111106.

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน ออกฎควบคุมความประพฤติของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่6 เม.ย. ที่ผ่านมา ครอบคลุมนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกฎที่ต้องระวังไม่ฝ่าฝืนอาทิ
1. พฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางฝ่าฝืนความปลอดภัยของยานพาหนะโดยสารสาธารณะ เช่น รถยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน
2. ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำลายสาธารณสมบัติ
3. ทำลายโบราณสถาน และวัตถุประวัติศาสตร์อื่นๆ
4. เล่นการพนัน หรือพฤติกรรมอนาจารอื่นๆ

โดยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่รายงานพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งโดยตรงจากการพบเห็น หรือผ่านสื่อต่างๆ และหน่วยงานการท่องเที่ยวจีนภายใต้คณะกรรมาธิการแห่งรัฐ จะรวบรวมเพื่อพิจารณาสอบสวน โดยมีอายุความระหว่าง 1 – 2 ปี ผลการพิจารณาจะมีบทลงโทษตั้งแต่การปรับโดยเจ้าหน้าที่ และการลงโทษในชั้นศาล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก thaiza.com

Comments

About The Author