bkkclub

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถจักรยานและผู้ขับรถในเส้นทางที่มีรถจักรยานอย่างปลอดภัยโดยผู้ขี่รถจักรยานควรตรวจสอบรถจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ติดแถบสะท้อนแสง ขี่รถชิดช่องทางซ้ายสุดของเส้นทางเดินรถ เพิ่มความระมัดระวังในการขี่รถจักรยานบนเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งเป็นพิเศษ ตลอดจนเรียนรู้การใช้สัญญาณมืออย่างถูกต้อง สำหรับผู้ขับรถในเส้นทางที่มีรถจักรยาน ไม่ควรขับรถเข้าใกล้รถจักรยานมากเกินไป เว้นระยะห่างจากรถจักรยานในระยะ 1 เมตร ไม่เลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานในระยะกระชั้นชิด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถจักรยานเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการใช้รถจักรยานในช่องทางเดินรถที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะหากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและหลักการใช้รถจักรยานอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถจักรยานและผู้ขับรถในเส้นทางที่มีรถจักรยาน ดังนี้

ตรวจสอบรถจักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะระบบเบรก ลมยาง โคมไฟหน้าและท้ายรถจักรยาน แถบสะท้อนแสงและกระดิ่ง

ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขี่รถจักรยาน สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มีขนาดพอดีกับศีรษะ อีกทั้งติดแถบสะท้อนแสงที่หมวก สวมเสื้อผ้าสีสดใสหรือสีสะท้อนแสง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ขี่รถจักรยานตามกฎจราจร โดยขี่ชิดช่องทางซ้ายสุดของเส้นทางเดินรถ หรือใช้ช่องทางที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน ไม่ขี่รถย้อนศร เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเฉี่ยวชน

เพิ่มความระมัดระวังในการขี่รถจักรยานเป็นพิเศษ โดยใช้ความเร็วในระดับที่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยควรให้สัญญาณมือล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ กรณีมีทางแยกหรือทางร่วมให้ชะลอความเร็วรถและหยุดรถ พร้อมมองให้รอบทิศทางใช้วิธีเข็นรถจักรยานข้ามทางแยก จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนขี่รถจักรยานผ่านเส้นทางเปียกลื่น ขรุขระ เป็นหลุมบ่อด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันรถจักรยานเสียหลักล้มได้

กรณีขี่รถจักรยานในเวลากลางคืน ให้เปิดไฟหน้าและไฟท้ายรถ สวมใส่สายคาดหรือเสื้อที่มีแถบสะท้อนแสง เพื่อให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางมองเห็นได้ในระยะไกล จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับผู้ขับรถในเส้นทางที่มีรถจักรยาน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

กรณีขับรถตามหลังรถจักรยาน ใช้ชะลอความเร็วและไม่ขับรถเข้าใกล้รถจักรยานมากเกินไป เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนรถจักรยาน

การแซงรถจักรยาน ก่อนแซงควรเว้นระยะห่างจากรถจักรยานในระยะที่ปลอดภัยหรือมากกว่า 1 เมตร ไม่แซงในลักษณะเบียดรถจักรยาน อีกทั้งไม่ขับแซงด้วยความเร็วสูง เพราะแรงลมจากความเร็วของรถจะปะทะรถจักรยาน ทำให้รถจักรยานเสียการทรงตัวหรือถูกดูดเข้าใกล้รถมากขึ้น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถในเส้นทางที่มีรถจักรยานโดยเฉพาะก่อนเลี้ยวรถ ให้ระมัดระวังรถจักรยานที่อาจตีคู่หรือปาดหน้ากะทันหัน ไม่เลี้ยวรถตัดหน้ารถจักรยานในระยะกระชั้นชิด เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ทั้งนี้ การเรียนรู้หลักปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานและขับรถผ่านเส้นทางที่มีรถจักรยานอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ที่มา : Kapook.com

Comments