bkkclub

เกิดโรคเสพติดอย่างใหม่ขึ้นอีกแล้ว มันไม่ใช่สิ่งอื่นไกล หากแต่เป็นโรคเสพติดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกำลังครองโลกอยู่ในทุกวันนี้ มันจะทำให้เราเป็นคนที่ผิดไปจากเดิม อย่างเช่นเป็นคนขี้อิจฉา เป็นคนอารมณ์เสียประจำและยังมีอาการซึมเศร้าอีกด้วย

อาจารย์วิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยดาร์บี้ของอังกฤษ ศาสตราจารย์ ซาเฮีย หัวหน้าคณะศึกษาเรื่องนี้เป็นคนแรกของอังกฤษ ได้พบว่ายิ่งเจ้าของโทรศัพท์ยิ่งใช้มันมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งใกล้กับการเสพติดมันสูงเท่านั้น

เขาเปิดเผยว่า การศึกษาทำให้ทราบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป ทำให้เป็นภัยแก่สวัสดิภาพทางใจ เขาได้ตัวเลขมาว่าทุกวันนี้มีผู้ที่ติดโรคนี้แล้วมากประมาณร้อยละ 13 คนเหล่านี้จะใช้โทรศัพท์เฉลี่ยแล้วเป็นเวลานานรวมกัน 3.66 ชั่วโมงต่อวัน

เขายังได้แนะนำในผลการวิจัยไว้ว่า ต่อไปผู้ที่จะซื้อโทรศัพท์มาใช้ ควรจะได้รับการเตือนให้ทราบว่ามันอาจจะทำให้เรากลายเป็นทาสของโทรศัพท์ไปได้.

ที่มา : ไทยรัฐ

Comments