waste

บ่อขยะสุปีตุรังในชวาตะวันออกของอินโดนีเซีย แยกก๊าซมีเทนมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มให้ประชาชนในชุมชนกว่า 400 หลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้สร้างระบบคัดแยกก๊าซมีเทนจากากขยะ แล้วส่งก๊าซไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

บ่อขยะแห่งนี้มีท่อ 48 จุดเพื่อเก็บก๊าซจากขยะไปยังโรงงานด้านนอก เพื่อแยกก๊าซมีเทนจากก๊าซอื่นๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ แล้วจึงส่งก๊าซมีเทนบริสุทธิ์ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งลานโท ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบ่อขยะแห่งนี้กล่าวว่า บ่อขยะส่งก๊าซมีเทนผ่านทางท่อไปยังหมู่บ้านมูลโยเรโจที่ขณะนี้มีประชากรได้ใช้ 408 หลังคาเรือน โดยในแต่ละวันจะมีขยะขนมาทิ้งที่นี่มากกว่า 600 ตัน แต่มีขยะอินทรีย์เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้ ซึ่งบ่อขยะนี้สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้ 200 กก./วัน

ชาวบ้านที่ใช้ก๊าซมีเทนจากบ่อขยะต่างรู้สึกดีใจ เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ซื้อก๊าซหุงต้มปกติต้องใช้จ่ายถึง 500 บาทต่อเดือน แต่หลังใช้ก๊าซมีเทนเสียค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ 28 บาทเท่านั้น

ก๊าซมีเทนถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหวังว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซที่แยกมาใช้จนสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้เพื่อใช้ประโยชน์จากก๊าซดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว

Comments