Untitled-21-790x452

ด้วยความปรารถนาดีของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนาม Kikuma Watanabe ที่ต้องการช่วยเหลือให้เด็กยากไร้แถบชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอสังขละบุรี

8 7จังหวัดกาญจนบุรี มีอนาคตที่สดใสขึ้น เขาจึงอาสาเข้ามาเริ่มดำเนินการสานฝันให้กับเด็กๆ ด้วยการออกแบบโรงเรียนตามจินตนาการของเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งวาดภาพโรงเรียนออกมาคล้ายกับยานอวกาศ เขาจึงนำผลงานชิ้นดังกล่าวมาพัฒนาจนกลายมาเป็นโรงเรียนรูปทรงโค้งมนไม่ต่างจากยานอวกาศ

img_11_1390444072_978160c598f15279bd3a8dbc168890a0

เท่าไหร่ โดยเลือกใช้วัสดุอย่างกระสอบดิน เหล็กท่อ ไม้ไผ่ มาทำเป็นโครงสร้าง และมุงหลังคาด้วยหญ้าคา ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องสวดมนต์ ห้องเรียน และชั้นลอยที่สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม

img_8_1390444072_2167c1f4404645ab7a41c7f95728af4a img_9_1390444072_8ed40bd72370391c4edc1775a873b0da

 

ที่มา http://www.247freemag.com/

 

Comments