bkkclub001

สมาธิบำบัด เลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง (Momypedia)

การ ทำสมาธิเป็นแนวทางในการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม อย่างมาก ไม่เฉพาะในหมู่ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น หากการทำสมาธิยังแพร่หลายอย่างกว้างในประเทศตะวันตก ปัจจุบันการทำสมาธิ ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับรสนิยม แต่ละสำนักมีแบบอย่างของการทำสมาธิที่แตกต่างกัน

ผู้ที่สนใจการทำสมาธิ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลในด้านการยกระดับจิตใจ หรือเพื่อผ่อนคลายร่างกายที่ตึงเครียด หากพบว่าการนั่งนิ่ง ๆ และพิจารณาลมหายใจยังไม่ใช่วิธีการเหมาะกับคุณ ลองมองหาวิธีการทำสมาธิ ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาตินิสัยของคุณมากกว่า ตามรูปแบบการทำสมาธิทั้ง 3 วิธี ที่จะแนะนำต่อไปนี้

Visualization Meditation

การทำสมาธิวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ชอบเสพข้อมูลหรือคำแนะนำผ่านภาพต่าง ๆ เนื่องจากการมองภาพวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัว หรือการสร้างภาพขึ้นในใจจะทำให้คุณจดจ่ออยู่ภาพนั้น การทำสมาธิแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีเสียงดนตรีประกอบ

ฝึกอย่างไร

นั่งสบาย ๆ และคิดว่าร่างกายอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย

เลือกวัตถุที่จะพิจารณา หรือหลับตาแล้วสร้างภาพขึ้นในใจ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น

พิจารณาภาพที่เห็น หรือที่ภาพที่สร้างขึ้นในใจเป็นเวลา 5-10 นาที หรือมากกว่านั้น เมื่อจิตหลุดไปจากสิ่งที่กำลังพิจารณาให้ดึงจิตกลับมาจดจ่อที่สิ่งนั้นอีก ครั้ง

Chanting Meditation

การทำสมาธิด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับการค้นหาหัวใจและเสียงภายในของตัวคุณเอง เนื่องจากการสวดภาวนาช่วยให้คุณแสดงความรู้สึกออกมา นั่นเพราะขณะที่คุณเปล่งเสียงบทสวดเป็นท่วงทำนอง ความรู้สึกต่าง ๆ ของคุณจะถูกปลดปล่อย และการเปล่งออกมาเป็นคำพูดก็ช่วยให้การแสดงความรู้สึกออกมาง่ายขึ้น

ฝึกอย่างไร

นั่งลงบนเก้าอี้หรือบนพื้นจากนั้นค่อย ๆ เริ่มเปล่งบทสวดออกมาเพื่อปลดปล่อยความเครียด

เปล่งคำพูดซ้ำ ๆ เช่น พุทโธ พุทโธ จะเปล่งเสียงเบา ๆ หรือดัง ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกอย่างไร

กล่าวบทสวดเช่นนั้นซ้ำ ๆ เป็นเวลา 2 นาที ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 วัน จากนั้นค่อย ๆ ยืดระยะเวลาการสวดให้นานขึ้นโดยใช้บทสวดที่มีความยาวมากขึ้น เช่น บทบูชาพระรัตนตรัย หรือบทสวดต่าง ๆ ที่คุณชื่นชอบ

หลับตาขณะที่สวดภาวนาก็ได้ หากสิ่งที่เห็นรบกวนสมาธิ

Walking Meditation

ผู้ ที่มีชีวิตการงานยุ่งวุ่นวายตลอดเวลา เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา เช่น ขณะเดินไปขึ้นรถ เดินช้อปปิ้ง หรือแม้แต่เดินในออฟฟิศ

ฝึกอย่างไร

เริ่มเดินด้วยฝีเท้าตามปกติ และปล่อยตัวตามสบายเหมาะกับ : วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีชีวิตการงานยุ่งวุ่นวายตลอดเวลา เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา เช่น ขณะเดินไปขึ้นรถ เดินช้อปปิ้ง หรือแม้แต่เดินในออฟฟิศ

กำหนดลมหายใจให้สอดคล้องการก้าวเดิน เช่น กำหนดให้ลมหายใจเข้าและออกยาวเท่ากับ 3 ก้าวเดิน รักษาฝีเท้าให้สม่ำเสมอและใช้ลมหายใจเป็นตัวกำหนด

ขณะเดินให้สังเกตความรู้สึกของตนเองขณะที่เท้าสัมผัสพื้น ฝึกเดินเป็นเวลา 5-10 นาที จนสุดท้ายคุณเดินได้นาน 20 นาที หรือมากกว่านั้น

 

ที่มา : Kapook.com

Comments