788999

โรงพยาบาล “เหลยนชุย” ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหัวเอี้ยนของจีน ได้ให้พยาบาล 12 คน ประจำแผนกแพทย์แผนโบราณแต่งกายเป็นแอร์โฮสเตส เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่วย มุ่งช่วยให้หายป่วยได้เร็วกว่าปกติ พร้อมทั้งทำให้พยาบาลปรับปรุงการทำงาน

นางบู๋ ไฮ่หยวน หัวหน้าแผนกดังกล่าวบอกว่า การแต่งกายนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกอาชีพแพทย์แผนโบราณ พยาบาลจะได้เรียนรู้ทักษะการแพทย์ในมหาวิทยาลัย แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจมองข้ามการให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วยได้ และเพราะว่าอาชีพแอร์โฮสเตสล้วนได้รับการฝึกเป็นพิเศษให้มีทัศนะและการมีมารยาทที่ดีต่อลูกค้า ฉะนั้นโรงพยาบาลจึงควรคิดนอกกรอบเดิมๆ บ้าง

เธอกล่าวว่า ไอเดียดังกล่าวเป็นการขออาสาจากพยาบาล แต่มีการให้เงินตอบแทนสูง และพยาบาลเหล่านี้ได้รับการฝึกจากแอร์โฮสเตสมืออาชีพจากสายการบิน”ไชน่า อีสต์เทิร์น แอร์ไลนส์” พร้อมทั้งบอกว่า ชุดแอร์โฮสเตสของพยาบาลเหล่านี้ ถือว่ายาวกว่ากระโปรงเล็กน้อย ด้วยเหตุผลที่”ทุกคนคงเข้าใจได้”

ที่มา http://variety.thaiza.com/

Comments