bkkclub001

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักเรียนที่นี่ในชั้นสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา ไม่เหมือนกับประเทศอื่น
การแข่งขันที่นี่ไม่ดุเดือด การสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ความหวังความสูงสุดของเด็กที่นี่

ปี 2554 รัฐบาลลาวได้ปฎิรูปการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้หลักสูตรการศึกษาใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เช่น เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์

ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เด็กลาวส่วนใหญ่เลือกเรียนพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้หรือจับกลุ่มติว หนังสือกับเพื่อนๆ กันเอง มากกว่าที่จะเสียเงินเรียนกวดวิชา เพราะมีราคาแพง และคนลาวส่วนใหญ่คิดว่าการเรียนในห้องเรียนปกติก็เพียงพอแล้ว

การ สอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในลาวไม่ดุเดือดมากนัก เพราะเด็กนักเรียนลาวส่วนใหญ่ไม่นิยมเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน มีเพียงร้อยละ 13.4 เท่านั้นที่เรียนในมหาวิทยาลัยขณะที่ประเทศไทย สูงถึงร้อยละ 44.7

ครอบ ครัวใดที่ฐานะดีก็จะลูกมาเรียนในประเทศไทย ส่วนที่มีรายได้ไม่มากนักก็จะเลือกออกมาหางานทำ หรือเรียนต่อในสายอาชีพซึ่งใช้เวลาเรียนเพียงได้ 3 ปีเท่านั้น จึงทำให้มีมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เพียง 3 แห่ง เพียงพอที่จะรับนักเรียนในแต่ละปี

มาดูความน่าสนใจกันเลยค่ะ

 

 

ที่มา : sanook.com

Comments