1_10996

เอาละซิ! น้องๆ วัยรุ่นคนไหนที่ต้องการ “สอบใบขับขี่” ช่วงนี้ หรือคิดว่าอยากจะสอบ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป หลังจากที่เมื่อก่อน หากใครที่ต้องการสอบใบขับขี่ ก็ต้องตื่นแต่เช้ามืด ไปเข้าแถวต่อคิวรอสอบใบขับขี่ จากวันเดียวเสร็จ เปลี่ยนไปเป็น สองวันเสร็จ โดยแบ่งสอบข้อเขียนและอบรม 1 วัน กับ สอบปฎิบัติอีก 1 วัน ต่อมา มีการประกาศออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วว่า การสอบใบขับขี่ จะต้องมีการโทรมาจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น เพราะการที่มานั่งรอคิวแต่เช้ามืด ทำให้หลายคนอ่อนเพลีย เมื่อเข้ารับการอบรมและการทดสอบ ผลที่ออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยิ่งตอนนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ต้องการใบขับขี่จำนวนมาก และเพื่อลดขั้นตอน ทางขนส่งทางบก จึงได้ปรับเกณฑ์สอบใบขับขี่ใหม่…ขนส่งทางบกเข้ม ปรับเกณฑ์สอบใบขับขี่ใหม่ 1 มิ.ย.

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า มีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังต้องมีการจองคิวในการเข้าทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถ ที่สำนักงานพื้นที่ต่างๆ ของกรมฯ จึงมีแนวคิดในการลดขั้นตอนการดำเนินการลงเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสั่งการให้ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ไปจัดหาสถาบันการศึกษาของรัฐมาช่วยในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขับรถและข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่

การลดขั้นตอนการสอบใบขับขี่ คือ

1. สามารถเลือกเวลาเข้ารับการอบรมได้โดยสะดวก

2. ค่อยนำผลรับรองการอบรมมายื่นขอทดสอบใบขับขี่ที่กรมฯ

3. หากทำการทดสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาอบรมอีก 4 ชั่วโมง

ทั้งนี้ มีนโยบายให้ขนส่งจังหวัดต้องหาสถาบันการศึกษามาร่วมทำงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถาบันการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาที่จะมาร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อมศักยภาพการเข้าร่วมงาน รวมถึงจะต้องสามารถปฏิบัติตามระเบียบของกรมฯ ได้

เกรณ์การสอบใบขับขี่ (ใหม่) ที่จะเริ่มใช้ วันที่ 1 มิ.ย.2557 นี้ เป็นต้นไป

คือ การเพิ่มจำนวนข้อสอบ “ข้อเขียน” ให้มีความเข้มข้นขึ้น จากเดิมรวบรวมไว้ 300 ข้อ และเลือกมาให้ตอบ 35 ข้อ เพิ่มเป็นรวบรวมข้อสอบไว้ 1,000 ข้อ และเลือกมาให้ตอบ 50 ข้อ แทน และเพิ่มเกณฑ์วัดผลจากผลคะแนน 75% ให้สอบผ่าน เพิ่มเป็นต้องมีผลคะแนนถึง 90% จึงจะสอบผ่าน!!! 

รู้อย่างนี้แล้วน้องๆ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อไปสอบใบขับได้ถูกต้อง แต่อาจต้องรีบสอบช่วงนี้หน่อยนะคะ เพราะในอนาคตกรมการขนส่งทางบก อาจจะปรับเพิ่มชั่วโมงการอบรมขึ้นอีกจากเดิม 4 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดไว้

เรียบเรียงโดย http://teen.mthai.com

ที่มา http://teen.mthai.com/

Comments