44

OECD องค์กรด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้จัดอับดับประเทศที่มีระดับความสุขมากที่สุด 11 อันดับ จาก 34 ประเทศสมาชิก 

อันดับ 1 ได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับต้นๆ มาติดกันเป็นปีที่ 2 แล้ว ชาวสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ไม่ต้องกังวลการใช้ชีวิต และไม่ต้องคิดเปลี่ยนงานบ่อย อีกทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าขั้นดีที่สุด ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และยังเป็นประเทศที่ใครหลายคนอยากไปใช้ชีวิตอยู่ เพราะมีธรรมชาติ และมลพิษน้อยดีต่อสุขภาพ

อันดับ 2 ประเทศนอร์เวย์ 
ชาวนอร์เวย์เป็นคนที่มีความสุขเกือบที่สุดเพราะว่ามีอัตราคนว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.5 เท่านั้น อีกทั้งประเทศนอร์เวย์ยังขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ทำให้สามารถผลิตน้ำมันป้อนในคนประเทศได้อย่างพอเพียง และยังส่งออกขายยังประเทศใกล้เคียงได้อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีน้ำมันอยู่ก็ตาม แต่นอร์เวย์ก็ยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของน้ำ

อันดับ 3 แคนาดา 
จากการสำรวจของ OECD พบว่าชาวแคนาเดียนมีรายได้และประกันชีวิตที่อยู่ในขั้นว่าดีที่สุด ประชาชนในประเทศมีงานทำในอัตราที่มากกว่าจำนวนคนว่างงานในยรับดับที่แตกต่างกันมาก ทำให้ชาวแคนาดาไม่มีเรื่องต้องเครียดหรือกังวลในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

อันดับ 4 ประเทศเดนมาร์ก 
ประชาชนในประเทศมีการศึกษาที่ดี ใช้เวลาในการเรียนหนังสืออยู่ที่ 19.2 ปี และได้รับมาตรฐานสุขภาพที่ดี รัฐบาลเดนมาร์กสามารถดึง GDP ของประเทศให้สูงถึง 58% ได้ในปีที่ผ่านมา

อันดับ 5 ประเทศออสเตรีย 
ประชาชนชาวออสเตรียมีความสุขเพราะสังคมในประเทศที่ได้คุณภาพและบริการด้านฉุกเฉินที่รวดเร็ว รวมถึงสิ่งแวดล้อมในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง รัฐบาลกระจายด้านการรบริการที่ทั่วถึงรวมถึงสังคมที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน

อันดับที่ 6 ได้แก่ ประเทศไอซ์แลนด์ 

ประชากรในประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่โชคดีเพราะ คนในประเทศจะได้รับการศึกษาที่ดี ระยะเวลาในการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 19.5 ปี และการศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของคนในประเทศที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เยาวชนทุกคนต้องรู้หนังสือเท่าๆกัน ประชากรไอซ์แลนด์มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 82.4 ปี เป็นประเทศหนึ่งที่คนในประเทศอายุยืน

อันดับที่ 7 ออสเตรเลีย 
ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่มีความสุขกับการมีพื้นที่ส่วนตัวที่เยอะ เพราะจากการสำรวจพบว่าบ้านของชาวออสเตรเลียจะต้องเป็นหลังใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยมาก เฉลี่ยพื้นที่ต่อคนตกอยู่ที่ 2.3 ห้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดอันดับมา ทั้งชาวออสเตรเลียมีอายุขัยอยู่ที่ 82 ปี

อันดับ 8 ประเทศฟินแลนด์ 
ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าคนในประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะรัฐบาลได้จัดระบบการศึกาใหม่ เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีขึ้น โดยให้เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ 7 ปีและใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนจนจบประมาณ 19.5 ปี และประชาชนในประเทศมีอายุเฉลี่ย 80.6 ปี

อันดับ 9 เม็กซิโก 
เมื่อปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเม็กซิโกเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 3.4 รวมถึงค่า GDP ที่รัฐบาลสามารถทำได้เพิ่มขึ้นอีก 1.2% แต่ประเทศเม็กซิโกยังทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดย UN ได้ประกาศให้เม็กซิโก เป็นประเทศที่ประสบกับปัญหาด้านมลพิษด้านอากาศมายาวนานร่วม 20 ปี อีกทั้งปัญหาด้านอาชญากรรมที่สูงอย่างน่ากลัว โดยปีที่ผ่านมามีชาวเม็กซิโกอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 13 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่อายุเฉลี่ยนของคนในประเทศอยู่ที่ 74.4 ปี

อันดับ 10 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีคนในวัยทำงานที่มีงานทำมากที่สุดประเทศหนึ่ง คือมากถึงร้อยละ 75 และมากที่สุดนับตั้งแต่ได้มีการสำรวจมา อีกทั้งคนในประเทศยังได้รับการจัดสรรเวลาทำงานได้อย่างลงตัว มีอัตราผู้ที่ทำงานล่วงเวลาอยู่แค่ 0.6%เท่านั้น ชาวเนเธอร์แลนด์ยังเป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีอีกด้วย ทำให้ระดับความพอใจในการชีวิตของคนในประเทศสูงถึง 7.4

อันดับ 11 ประเทศสวีเดน 
ประเทศสวีเดนเป็นประเทศหนึ่งที่พบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด และยังเป็นประเทศที่มีธรรมชาติหลงเหลือติดอันดับต้นเลยทีเดียว และยังขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพนี้ที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรในประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองมากที่สุด ทั้งยังเป็นประเทศที่พบปัญหาด้านคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดอีกด้วย อายุเฉลี่ยของคนในประเทศอยู่ที่ 81.9 ปี

ข้อมูลจาก 247wallst

Comments